ROWERLAND CUP 2018


REGULAMIN WYŚCIGÓW ROWEROWYCH
NAZWA IMPREZY: FESTYN ROWEROWY ROWERLAND CUP DLA DZIECI
ORGANIZATORZY: Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Rowerland Piotr Kozelka

TERMIN I MIEJSCE: 10 czerwiec 2018 r. (niedziela) start i meta Park Nad Stawami w Wschowie
CEL ZAWODÓW:
- Popularyzacja sportu i turystyki rowerowej na terenie miasta i Powiatu Wschowskiego,
- wyłonienie najlepszych uczestników spośród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.

PROGRAM ZAWODÓW:
Harmonogram festynu:
• 10.00 – zapisy w biurze zawodów
• 11.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
• 11.15 – start pierwszej grupy, oraz rozpoczęcie konkursów
• 15 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród
• 14.00 – zakończenie imprezy

UCZESTNICTWO:
- Zawody przeznaczone są dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych,
- do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich,
- każdy uczestnik winien posiadać ważną legitymację szkolną ,
- wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach wraz z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia dziecka ,
- wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów medycznych lub operacji w przypadku zaistnienia potrzeby ratującej życie lub zdrowie dziecka,
- wymagane pisemne oświadczenie, że rodzice/opiekunowie są świadomi, iż udział w rywalizacji sportowej niesie ze sobą ryzyko urazu/kontuzji,
- wymagane pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów,
- obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika jest kask sztywny oraz kompletny strój sportowy wraz z sprawnym technicznie rowerem,
- uczestnik ma prawo startu w jednej kategorii wiekowej, wykluczony jest start zawodnika młodszego w starszej grupie oraz starszego w młodszej grupie wiekowej,
do kierownicy roweru,
- organizator dopuszcza start na rowerach każdego typu.

KATEGORIE WIEKOWE:
kategoria I do 4 lat
kategoria II 5-6 lat
kategoria III 7-9 lat
kategoria IV 10-13 lat

We wszystkich kategoriach wiekowych - podział na kategorie dziewcząt i chłopców.


ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 10 czerwca 2018 r.
OPŁATY: Zawody rowerowe są bezpłatne.


SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW:
- Uczestnicy zawodów będą startować grupami (chłopcy i dziewczęta osobno) zgodnie z kategorią wiekową,
- szczegółowy podział z godzinami startu poszczególnych grup organizator udostępni w dniu zawodów,
- zwycięzcą danej kategorii wiekowej zostanie uczestnik, który w najkrótszym czasie pokona wyznaczoną trasę,
- podczas trwania zawodów uczestnicy poruszać się będą tylko i wyłącznie po alejkach parkowych,
- każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair play,
- uczestnicy zawodów powinni zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia na trasę pieszych,
- uczestnik, którzy samodzielnie przerwie udział w zawodach, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie opiekuna, a opiekun organizatora,
- trasa będzie oznakowana taśmami informacyjnymi
- uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

DYSTANSE:
kategoria I do 4 lat (100-150 m)
kategoria II 5-6 lat (150-300 m)
kategoria III 7-9 lat (300-500m)
kategoria IV 10-13 lat (500-800 m)
KARY: W wypadku stwierdzenia skrócenia trasy organizator zdyskwalifikuje zawodnika bez możliwości odwołania.


OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
- Zawodnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu,
- zaśmiecanie trasy będzie karane dyskwalifikacją,
- na trasie wyścigu zawodnicy nie mogą używać opakowań szklanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy, do celów promocyjnych i reklamowych
- Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Centrum Kultury i Rekreacji lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. Ust. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim – w celach promocyjno – handlowych
- rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za dotarcie i powrót dziecka z zawodów,
- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania.

 

 

                                                                      

 

Jeżeli szukasz profesjonalnych i efektywnych porad przy zakupie roweru, dobrze trafiłeś! Chcąc zaoszczędzić czas i pieniądze, doradzimy Ci jaki model wybrać. Już teraz skorzystaj z naszej oferty i profesjonalnej obsługi.

Zajmujemy się sprzedażą hurtową i detaliczną rowerów, części rowerowych i ogumienia.

Rowery są niewątpliwie naszą specjalnością. Oferta zaczyna się od modeli dziecięcych i młodzieżowych a kończy na specjalistycznych rowerach wyczynowych do jazdy MTB i po szosie.

 

 
 
 
1  3 3 3  4
 
Sklep internetowy Shoper.pl